W trakcie realizacjiWielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych MARMAT Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  " Wdrożenie innowacyjnej technologii w celu wytwarzania nowego produktu - rur karbowanych z kompozytów na bazie PCV modyfikowanego napełniaczami hybrydowymi organiczno - mineralnymi, wzmocnionego włóknem szklanym"

Celem projektu jest rozwój dotychczas prowadzonej działalności poprzez wzrost innowacyjności firmy MARMAT. Rezultatem realizacji projektu będzie wprowadzenie na rynek technologii wytwarzania innowacyjnych i wzmocnionych włóknem szklanym kompozytów na bazie PCV modyfikowanego napełniaczami hybrydowymi organiczno - mineralnymi.

Planowanym efektem inwestycji będzie wdrożenie 1 grupy nowych produktów ( przewodów/ rur karbowanych z kompozytów na bazie PCV modyfiokwanego napełniaczami hybrydowymi organiczno - mineralnymi, wzmocnionego włóknem szklanym) oraz udoskonalenie 1 grupy obecnych produktów (uchwytów do ww. rur), dzięki wdrożeniu własnych prac B + R ( zrealizowanych we współpracy z jednostką naukową _ Uniwerystetem Technologiczno - Przyrodniczym w Bydgoszczy) oraz zakupowi niezbędnych do ich wdrożenia zaawansowanych technologicznie środków trwałych (5 szt.).

Całkowita wartość projektu - 1 816 710,00 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich - 664 650,00 PLN
Projekt: „Opracowanie znacząco udoskonalonego produktu – innowacyjnej gładkiej rury do paszociągów”

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0045/17
Okres realizacji: 01.10.2017 r. - 31.03.2020 r.
Kwota dofinansowania: 3 359 117,58 zł