Certyfikaty

Firma P.T.S. "MARMAT" Sp. z o.o. w 2018 roku  pomyślnie przeszła recertyfikujący audit przeprowadzony przez  Lloyd's Register Quality Assurance i uzyskała przedłużenie CERTYFIKATÓW SYTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2015.


Certyfikat wg norm ISO 9001:2015 daje pewność naszym Klientom, że posiadamy stabilny i sprawny system zarządzania jakością oraz dbamy o środowisko naturalne. 1SO 9001:2015 jest dowodem na to, że stale pracujemy nad ulepszeniem naszej organizacji i ciągłym dostosowaniem się do zmieniających się wymagań rynku.

Wyroby produkowane przez PTS MARMAT posiadają świadectwa zgodności CE, zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej "Niskonapięciowe wyroby elektroinstalacyjne" (nr dyrektywy 2014/35/UE).