W trakcie realizacji


Projekt: „Opracowanie znacząco udoskonalonego produktu – innowacyjnej gładkiej rury do paszociągów”

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0045/17
Okres realizacji: 01.10.2017 r. - 31.03.2020 r.
Kwota dofinansowania: 3 359 117,58 zł