Rury do paszociągów *

Materiał: Polichlorek winylu modyfikowany
Kolor standard: biały
Długość standardowa: 3 mb
Odporność na promieniowanie UV: tak
Materiał: Polichlorek winylu modyfikowany
Kolor standard: biały
Odporność na promieniowanie UV: tak

* Rury typ RL paszowe są rurami trójwarstwowymi